BejelentésDr. Kovács Gyula [KGyul@] honlapja
Dixi et salvavi animam meam!

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
2012. július 14. (szombat)


ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV

A Magyar Közlöny 2012/92. számában (július 13.) megjelent a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (új Btk.). Az új Btk. 2013. július 1-től hatályos.

A közlönyt innen letölthetitek: http://www.magyarkozlony.hu/ :).

További szép napot és kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, egyben szívélyes üdvözletemet küldöm Hévízről (június 30-tól rostokolok a városban, ahol - egyebek mellett - megkísérelnek összedrótozni).

Még valami: a joganyagot nem tanuljátok meg, csak olvasgassátok: borítékolom, hogy a hatálybalépésig legalább két alkalommal módosítani fogják.

__________________________________________________________________________


2012. január 3. (kedd - még mindig)

További jogszabályváltozások!

Elnézést kérek, amiért visszafelé haladok az időben! Szóval, megjelent a Magyar Közlöny 2011/165. száma (2011. december 30.). Elöljáróban hadd jelezzem, hogy az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény több száz törvényt és egyéb jogszabályt módosított, illetve helyezett hatályon kívül, jellemzően a kihirdetését követő két nap múlva. Hogy e problémát jobban érzékeltessem, hadd jelezzem azt is, hogy az inkriminált közlöny 670 (igen, hatszázhetven) oldal terjedelmű.

Az új jogszabályok körében említést érdemel:
- Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény,
- az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény,
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
- a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról,
- a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.

Az előző üzenetemben azt írtam, hogy lassan elveszítem a fonalat. Most úgy vagyok vele, hogy a fonal mellett a türelmem is elveszett, és úgy érzem magam, mint a fuldokló, aki felett összecsaptak a hullámok. Miféle jogalkotási tempó ez? Hol vannak a társadalmi szükségszerűség által életre hívott jogszabályok? Hol itt a jogbiztonság? Nagy, ugye! A közlöny amúgy a szokásos helyen olvasható: http://www.magyarkozlony.hu/ .

Kellemes böngészést minden érdeklődőnek!
__________________________________________________________________________

2012. január 3. (kedd)

Boldog újesztendőt minden kedves rokonnak, barátnak és ismerősnek! Bízom benne, hogy mindenki kellemesen töltötte az év utolsó és első napját!

Jelzem, hogy megjelent a Magyar Közlöny 2011/166. száma (2011. XII. 31.), amelyben - egyebek mellett - szerepel a MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÁTMENETI RENDELKEZÉSEI (2011. december 31.) A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁBÓL A DEMOKRÁCIÁBA VALÓ ÁTMENETRŐL (igen, így, csupa nagybetűkkel), amely 2012. január 1-től hatályon kívül helyezte a korábbi Alkotmányunkat (1949. évi XX. törvény).

A közlönyben más jogszabályok mellett közzétették még:
- az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról szóló 2011. évi CCVII. törvényt,
- a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendeletet.

Módosult tovább a Btk. és a Be., valamint az Rtv. és a Szabs.tv. is. Megvallom, kezdem elveszíteni a fonalat. Az új jogszabályokat a megszokott linkre kattintva olvashatjátok: http://www.magyarkozlony.hu/.

További szép napot és kellemes hetet kívánok mindenkinek!
__________________________________________________________________________

Közérdekű információ! (2009. november 29.) A Magyar Közlöny 171. számában (2009. november 27.) megjelent a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása. A törvény 83/B. § (1) bekezdését a 2009. évi CXXVII. törvény módosította, amelynek értelében az előrehozott nyugdíjban részesülők jövedelemszerzési korlátja a minimálbér tizennyolcszorosa lett (ez korábban a minimálbér tizenkétszerese volt). Ami még nagyon fontos: aki 2007. december 31-én (és értelemszerűen korábban is) előrehozott nyugdíjas volt, arra semmilyen jövedelemszerzési korlátozás nem vonatkozik! A közlönyt innen letölthetitek: http://kozlony.magyarorszag.hu/ További szép vasárnapot kívánok! __________________________________________________ HÍRLEVÉL, 2009/97. szám (július 14.) Figyelem! A büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló 2009. évi LXXXIII. törvény ismét (augusztus 13-tól, 2010. január 1-től, 2010. július 1-től és 2012. január 1-től) módosította a Be.-t. A módosítás terjedelme tíz közlönyoldal. (Mi ez a visszafogottság?) Remek! Lassacskán végleg elveszítem a fonalat. A módosító rendelkezés a Magyar Közlöny 2009/2007. számában jelentek meg július 14-én és a baloldali linkek valamelyikére kattintva letölthetők! Kellemes böngészést mindenkinek! __________________________________________________ HÍRLEVÉL, 2009/83. szám (június 19.) Új jogszabályok 2009. június 30-án lép hatályba a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény. A törvény - egyebek mellett - hatályon kívül helyezi a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvényt. A részletes változások és az új törvény szövege a Magyar Közlöny (MK) 2009. évi 83. számában olvasható, illetve a Magyar Közlöny Online oldalról letölthető. Kattints a baloldali linkre! __________________________________________________ HÍRLEVÉL, 2009/82. szám (június 18.) Új jogszabályok - 19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet a Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól Hatályos: 2009. 07. 03. Forrás: Magyar Közlöny (MK) 2009/82. szám. A határozat a Magyar Közlöny Online oldalról letölthető (baloldali link). __________________________________________________ HÍRLEVÉL, 2009/78. szám (június 11.) Új jogszabályok - 61/2009. (VI. 11.) AB határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 70/B. §-ának és 70/C. §-ának vizsgálatáról Forrás: Magyar Közlöny (MK) 2009/78. szám. A határozat a Magyar Közlöny Online oldalról letölthető (baloldali link). _________________________________________________ HÍRLEVÉL, 2009/76. (június 4.) Új jogszabályok - 17/2009. (VI. 4.) IRM rendelet a hivatásos állomány tagjainak szolgálati időt elismerő támogatásáról Hatályos: 2009. 06. 05. Forrás: Magyar Közlöny (MK) 2009/76. szám. A jogszabály a Magyar Közlöny Online oldalról letölthető (baloldali link). __________________________________________________ HÍRLEVÉL, 2009/75. (június 3.) Új jogszabályok - 16/2009. (VI. 3.) IRM rendelet a Rendőrség, a Rendőrtiszti Főiskola és a rendészeti szakközépiskolák egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 12/2009. (IV. 30.) IRM rendelet módosításáról Hatályos: 2009. 06. 11. Módosított jogszabályok - 12/2009. (IV. 30.) IRM rendelet a Rendőrség, a Rendőrtiszti Főiskola és a rendészeti szakközépiskolák egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról Módosítja: 16/2009. (VI. 3.) IRM r. Hatályos: 2009. 06. 11. Forrás: Magyar Közlöny (MK) 2009/76. szám. A jogszabályok a Magyar Közlöny Online oldalról letölthető (baloldali link). __________________________________________________ HÍRLEVÉL, 2009/38. szám (március 27.) Új jogszabályok - 35/2009. (III. 27.) AB határozat a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos rendőri feladatokról szóló 13/1996. ORFK intézkedés, valamint a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos rendőri feladatok szabályozásáról szóló 24/1999. (IV. 13.) ORFK GF intézkedés kiadása alkotmányellenességének megállapításáról Forrás: Magyar Közlöny (MK) 2009/38. szám. Az utasítás a Magyar Közlöny Online oldalról letölthető (baloldali link). _________________________________________________ HÍRLEVÉL, 2009/35. szám (március 20.) Új jogszabályok 4/2009. (III. 20.) IRM utasítás a fogvatartottak számára kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosításáról Hatályos: 2009. 04. 19. Forrás: Magyar Közlöny (MK) 2009/35. szám. Az utasítás a Magyar Közlöny Online oldalról letölthető (baloldali link). _________________________________________________ HÍRLEVÉL, 2009/29. szám (március 12.) Módosított jogszabályok - 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről Módosítja: 54/2009. (III. 12.) Korm. r. Hatályos: 2009. 03. 20. - 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról Módosítja: 54/2009. (III. 12.) Korm. r. Hatályos: 2009. 03. 20. Forrás: Magyar Közlöny (MK) 2009/29. szám. A Kormányhatározat a Magyar Közlöny Online oldalról letölthető (baloldali link). _________________________________________________ HÍRLEVÉL, 2009/27. szám (március 6.) Új jogszabályok 23/2009. (III. 6.) AB határozat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámításáról szóló 4/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat alkotmányellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről Forrás: Magyar Közlöny (MK) 2009/27. szám. A Kormányhatározat a Magyar Közlöny Online oldalról letölthető (baloldali link). _________________________________________________ HÍRLEVÉL, 2009/26. szám (március 4.) Új jogszabályok - 17/2009. (III. 4.) OGY határozat a Kábítószerügyi eseti bizottság tevékenységéről (2007. november-2008. október) szóló jelentés elfogadásáról - 18/2009. (III. 4.) OGY határozat a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készítendő új nemzeti stratégiai programról Hatályos: 2009. 03. 05. Forrás: Magyar Közlöny (MK) 2009/26. szám. A Kormányhatározat a Magyar Közlöny Online oldalról letölthető (baloldali link). _________________________________________________ HÍRLEVÉL, 2009/20. szám (február 19.) Módosított jogszabályok 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről Módosítja: 30/2009. (II. 19.) Korm. r. Hatályos: 2009. 03. 02. 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról Módosítja: 30/2009. (II. 19.) Korm. r. Hatályos: 2009. 03. 02. 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól Módosítja: 30/2009. (II. 19.) Korm. r. Hatályos: 2009. 03. 02. Forrás: Magyar Közlöny (MK) 2009/20. szám. A Kormányhatározat a Magyar Közlöny Online oldalról letölthető (baloldali link). _________________________________________________ HÍRLEVÉL, 2009/4. szám (január 10.) 1/2009. (I. 10.) IRM tájékoztató az egységes nyomozóhatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika adatlapjairól, a kitöltési kódszótárakról és a kitöltési szabályzatról. A tájékoztatót 2009. január 11-től kell alkalmazni. Forrás: Magyar Közlöny (MK) 2009/4. szám. _________________________________________________ HÍRLEVÉL, 2009/13. szám (január 30.) 1010/2009. (I. 30.) Korm. határozat a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról szóló 1002/2007. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról Hatályos: 2009. 02. 01. Forrás: Magyar Közlöny (MK) 2009/13. szám. A Kormányhatározat a Magyar Közlöny Online oldalról letölthető. __________________________________________________ HÍRLEVÉL, 2009/16. szám (február 10.) Új jogszabályok 2/2009. (II. 10.) IRM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény szerinti kísérés jogintézményének a megszüntetésével összefüggő módosításáról Hatályos: 2009. 02. 11. Módosított jogszabályok 7/2000. (III. 29.) IM-BM együttes rendelet az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól Módosítja: 2/2009. (II. 10.) IRM r. Hatályos: 2009. 02. 11. 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról Módosítja: 2/2009. (II. 10.) IRM r. Hatályos: 2009. 02. 11. 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról Módosítja: 2/2009. (II. 10.) IRM r. Hatályos: 2009. 02. 11. 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól Módosítja: 2/2009. (II. 10.) IRM r. Hatályos: 2009. 02. 11. Forrás: Magyar Közlöny (MK) 2009/16. szám. A jogszabályok a Magyar Közlöny Online oldalról letölthetők. __________________________________________________
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!