BejelentésDr. Kovács Gyula [KGyul@] honlapja
Dixi et salvavi animam meam!

MENÜ


SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

Magamról

 

Dinamikus, felvilágosult gondolkodású, szabatos, megbízható és lelkes embernek tartanak barátaim, ismerőseim és munkatársaim. (E felsorolt jelzőket túlzásnak tartom.) Egyesek szerint kifejlett kritikai és erkölcsi érzékkel rendelkezem, mások szerint pedig öntörvényű és túlontúl tudományos vagyok, aki a mindenkori hatalommal szemben nem kifejezetten lojális. (Ezeket a jelzőket egyébként bevállalom.) Olyan egyénnek vallom magam, aki nyitott az újdonságokra, elfogadja a változásokat és képes a változtatásokra is. Büszke vagyok a munkámra, eredményeimre, és nem áll távol tőlem az egészséges önbecslés sem.

Nem vagyok jó csapatjátékos, sőt egyáltalán nem vagyok az: ha csak tehetem, egyedül dolgozom, ámha mégsem, akkor én irányítok (viszont ilyenkor általában demokratikus vagyok). Fontos: a kicsinyes, irigy, lusta, ostoba és rosszindulatú emberekkel kifejezetten összeférhetetlen vagyok.

 

Szakmai pályafutás

 

A rendőrség hivatásos állományába 1980. május 15-én szereltem fel. Ezt megelőzően a BM Határőrségnél teljesítettem sorkatonai szolgálatot, korábban pedig fizikai munkásként (segédmunkás, betanított munkás, majd szállító- rakodómunkás) dolgoztam.

Első szolgálati helyemen, a BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányságon 1986. július 31-ig tevékenykedtem, mozgóőr-járőr, később körzeti megbízott, illetve körzeti megbízott csoportvezető beosztásokban. Itt rálátásom nyílt a rendészeti igazgatási feladatokra is, mivel 1981-ben hat hónapig igazgatásrendészeti szakterületre vezényeltek, 1985-ben és 1986-ban pedig esetenként őr-járőrszolgálati alosztályvezető-helyettesi feladatok ellátásával bíztak meg.

1986. augusztus 1-jével (rendfokozatom és szolgálati jogviszonyom fenntartása mellett) kérelmemre leszereltek. 1988. október 15-ig a Budapest Főváros XV. kerületi Tanácsa szakigazgatási szervénél, valamint az újonnan megalakult Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál dolgoztam ügyintézői, illetve revizori munkakörben. A felsorolt államigazgatási szerveknél módomban állt a közigazgatási tevékenység más-más szegmenseit megismerni.

Második szolgálati helyemen, a BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányságon, 1988. október 16-tól 1996. május 31-éig dolgoztam különböző beosztásokban:

-  1988. október 16-tól 1990. március 15-ig tiszthelyettesi-zászlósi beosztásban vizsgáló,
-  1990. március 16-tól 1992. december 15-ig tiszti beosztásban vizsgáló, fővizsgáló, kiemelt fővizsgáló,
-  1992. december 16-tól 1993. január 31-ig a Vizsgálati Alosztályon csoportvezető,
-  1993. február 1-jétől 1995. január 31-ig a Bűnüldözési Alosztályon alosztályvezető,
-  1995. február 1-jétől 1996. május 31-ig a Vizsgálati Alosztályon (később osztályon) alosztály-, illetőleg osztályvezető voltam.

E rendőrkapitányságon – a különböző beosztásoknak és annak köszönhetően, hogy a Bűnügyi Osztály vezetőjét is helyettesítettem – a bűnügyi szolgálati ág szinte minden területét megtapasztalhattam, sőt: közrendvédelmi ismereteimet is módomban állt felfrissíteni, mivel bűnüldözési alosztályvezetőként feladatomat képezte az Akció- és Bevetési Csoport irányítása is. Itt kezdtem el behatóbban foglalkozni vezetési és szervezési kérdésekkel.

Harmadik szolgálati helyemen, az Országos Rendőr-főkapitányságon 1996. június 1-től 2004. december 15-ig tevékenykedtem.

-  E területen 1996. június 1-jétől 1999. február 28-ig kiemelt fővizsgálóként, 1999. március 1-től március 30-ig alosztályvezetőként láttam el feladatokat, 1996. augusztus 31-ig az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság, Vizsgálati Főosztály, Szakmai Irányító Osztályán, majd – szervezeti változások következtében – az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság, Koordinációs és Felügyeleti Főosztály, Vizsgálati Szakmai Irányító Osztályán. Noha a Bűnügyi Főigazgatóságot ez idő alatt többször átszervezték, amely névváltozásokat is eredményezett, az alapfeladatok lényegében nem változtak.
-  1999. április 1-től osztályvezető-helyettesnek neveztek ki, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság, Bűnügyi Főosztály, Vizsgálati Osztályára, felmentésemig ebben a beosztásban voltam. Rendfokozatom: rendőr alezredes. Legutóbbi minősítésem: kiválóan alkalmas (1999. április 14.), legutóbbi teljesítményértékelésem eredménye: kiválóan megfelelő, vezetői utánpótlás adatbankba javasolt (2003. december 10.).

Az Országos Rendőr-főkapitányságon a Vizsgálati Osztályra háruló feladatok köre felleltározhatatlan volt. A szakmai irányítói tevékenység (cél- és témavizsgálatok, egyedi bűnügyek felülvizsgálata), valamint a hatásköri és az illetékességi összeütközések, továbbá a kizárásra irányuló indítványok elbírálásának előkészítése mellett a jogalkotási feladatok rótták a legnagyobb terhet az állományra. Nem volt ritka az sem, hogy közérdekű bejelentések, vagy panaszok ügyében kellett döntenünk, illetve az országgyűlési képviselők interpellációira készítettük elő a választ (egyebek mellett parlamenti ügyeletet is adtunk). Az ismertetett feladatokon túlmenően rendszeresen szerveztünk oktatásokat és továbbképzéseket a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok és az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság, később a Pénzügyi Nyomozó Igazgatóság vizsgálati vezetőinek (ma a kettő együtt: Nemzeti Nyomozó Iroda). Részt vettünk továbbá a rendészeti stratégiai döntések, programok előkészítésében és végrehajtásában. Számos, a rendőrség központi, területi és helyi szervei bűnügyi munkáját érintő ellenőrzésnek, témavizsgálatnak voltam irányítója, referense. Szerénytelenség nélkül állíthatom: nem volt olyan területe a rendőri munkának, amely valamilyen szinten ne kapcsolódott volna tevékenységünkhöz. E szervnél kezdtem publikálni különböző szakfolyóiratokban.

Az ORFK vezetője 2004. december 15-ei hatállyal — felmentésemmel, nyugállományba helyezésemmel egyidejűleg — megszüntette szolgálati viszonyomat, mivel átszervezés következtében beosztásom 2004. július 1-től megszűnt (a felajánlott két kategóriával alacsonyabb beosztást nem fogadtam el). 2004. december 16-tól (szolgálati) nyugdíjba vonultam (mai terminológiával szolgálati járadékos vagyok).

2005. január 1-től néhány hónapot az Igazságügyi Minisztériumban, az Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságán dolgoztam, köztisztviselőként. Beosztásom: jogi ügyintéző, besorolásom: vezető főtanácsos volt.

2007. szeptember 1-től 2012. június 30-ig a Rendőrtiszti Főiskola, illetve annak jogutódjaként 2012. január 1-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának (NKE RTK) Kriminalisztikai Tanszékén kriminálmetodikát oktattam. Oktatói fokozatom: főiskolai tanársegéd.  Az oktatás mellett szellemi szabadfoglalkozású jogászként oktattam (ORFK OKI, Magyar Bíróképző Akadémia, stb.), valamint szerkesztek (jogszabályköteteket) és írok (szakkönyveket és szakcikkeket, tanulmányokat).

2010. szeptember 16-án kineveztek a Magyar Bűnüldöző tudományos-szakmai folyóirat rovatvezető szerkesztőségi munkatársának (Szakmai-tudományos közlemények rovat), 2011. november 1-től pedig a lap főszerkesztőjének.

 

Szakképzettség

 

-  Gépkocsizó Őr- és Járőrparancsnokság Alapfokú Rendőrképző Tanfolyam, kitűnő eredménnyel (1980).
-  BM Zászlósképző Iskola, esti tagozat, közbiztonsági szak, kitűnő eredménnyel (1984).
-  MLEE Általános Tagozat és Propagandista Továbbképző, kitűnő eredménnyel (1987).
-  MLEE Szakosított tagozat, filozófia szak, kitűnő eredménnyel (1989).
-  Rendőrtiszti Főiskola tiszti vizsga levelező tagozat, bűnügyi szak, kitűnő eredménnyel (1990).
-  Rendőrtiszti Főiskola levelező tagozat, bűnügyi szak, kiváló eredménnyel (1996).
-  Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK), esti kiegészítő tagozat, jogász szak, avatási fokozat: cum laude állam és jogtudományi doktor (2000).
-  BM NOK Közép-Európai Rendőrakadémia (2003).
-  Jogi szakvizsga (2006).
-  ELTE Jogi Továbbképző Intézet (JTI) Gazdasági büntetőjogi szakjogász képzés, gazdasági büntetőjog szakjogász (2010).

A felsoroltakon kívül – a különböző szintű szakmai továbbképzéseket nem számítva – 1987-ben államigazgatási szakvizsgát előkészítő tanfolyamot végeztem, 1988-ban alapfokú adóigazgatási szakvizsgát tettem. Legutóbb (2000-ben) az RTF Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézete (RTF RVTKI) által, a vezetői továbbképzés keretében rendezett változásmenedzsment tréningen vettem részt. Hivatásos B kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkezem, és autodidakta módon, készségi szinten elsajátítottam a számítógép-kezelés fortélyait. Angol, német és orosz tudásom – visszafogottan fogalmazva is – kívánni valót hagy maga után (nagy jóindulattal alapszintűnek mondható), ezért próbálom folyamatosan képezni magam.

 

Oktatási, tudományos tevékenység, publikációk

 

Oktatási tevékenység

 

2000. szeptember 1-jétől 2002. június 30-ig – megbízási szerződés alapján, részfoglalkozásban – az RTF Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékén büntetőjogot oktattam, valamint – meghívott előadóként – az RTF RVTKI rendészeti vezetővé, illetve mestervezetővé képzés kurzusain tartottam előadásokat (témája: a bűnügyi vizsgálati munka tervezése, szervezése és ellenőrzése).

  2003. szeptember 1-től 2004. június 30-ig az RTF Kriminalisztikai Tanszékén kriminálmetodikai előadásokat tartottam és szemináriumot vezettem, illetve a BM Oktatási Főigazgatóság Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézete által, közrendvédelmi tisztek számára szervezett továbbképzéseken tartottam előadásokat (témája: nyomozástan). Rendszeresen részt vettem a főiskolai hallgatók kollokváltatásában, illetve számos esetben elnököltem TDK-, és záróvizsga-bizottságban.

2005 januárjától 2008 februárjáig tagja voltam a Rendészeti Szakvizsga Bizottság Rendőrségi Albizottságának, továbbá szerepelek a szakmai vizsgaelnöki, illetve a szakmai szakértői névjegyzékben [Belügyi Közlöny 2005. május 2. (BK 8.) szám]. Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet alapján nevelési, oktatási intézményben, oktatási vállalkozásnál eseti felkérésre:

-  szakmai vizsgán vizsgabizottság elnöki feladatokat láthatok el, továbbá
-  szakmai ellenőrzésben vehetek részt, illetve szakképzési szakértői feladatokat láthatok el

az Országos Képzési Jegyzékben, a BM szakmai felügyelete alá tartozó szakképzettségek körében. Szakterületem:

1.     rendőrképzés (R);
2.     rendőr szervező (tiszt)képzés (Rszt.);
3.     magánnyomozó-képzés (Mny.);
4.     személy- és vagyonőrképzés (Szv.).

  2007. szeptember 1-től 2012. június 30-ig főállásban az RTF, illetve a NKE RTK Kriminalisztikai tanszékén krimináltaktikát és kriminálmetodikát oktattam.

2006. április 1-től jelenleg is az ORFK Oktatási Igazgatóságon (Dunakeszi) – megbízási szerződés alapján — oktatok büntetőeljárás-jogot és krimináltaktikát.

 

Publikációk

 

A publikációk részletes jegyzékét — terjedelmi okokból — a melléklet tartalmazza. Ez idáig tizenegy tankönyvet (tansegédlet, jegyzet) írtam, illetve ötvenhárom, jellemzően büntető anyagi jogi, büntető alaki jogi és kriminalisztikai témájú tanulmányom jelent meg, egy könyvem és több tanulmányom pedig nyomdai előkészítés alatt áll. Eleddig hat szakkönyvet lektoráltam és tizenöt jogszabálykötetet szerkesztettem.

 

Társadalmi tevékenység és elismerések

 

Társadalmi tevékenység

 

-  Magyar Jogász Egylet Fővárosi Szervezet, tag (2003-tól)
-  Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete, tudományos titkár, elnökségi főtanácsadó (2005 óta)
-  Magyar Rendőrnők Szervezete, pártoló tag (2005-től)
-  Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ), tag (2006-tól)
-  Magyar Újságírók Országos Szövetsége (2010-től)
-  Tudományos Újságírók Klubja (2010-től)
-  Obsitos Detektívek Egyesülete (2010-től)

 

Elismerések


-  Érdemes Társadalmi Munkás (1983)

-  Budapestért Érdemérem (1984)

-  Közbiztonságért Érdemérem bronz fokozat (1985)

-  Szolgálati Jel, tízéves (1992)

-  Szolgálati Jel, húszéves (2002)

 

Személyi adatok és egyéb információk

 

Nős vagyok, két fiúgyermekem és egy lányunokám van.  Gyógytornász feleségemmel és kisebbik fiammal élek együtt rendezett anyagi viszonyok és harmonikus családi körülmények között.

Szabadidőm egy részét önképzésre, továbbá oktatási és tudományos tevékenységre fordítom, a maradék időt családommal töltöm (közös kirándulások, kerékpározás, úszás, evezés és a legújabb őrület: Nordic Walking, ritkábban hangverseny, színház). Kedvenc időtöltésem még az olvasás, továbbá szeretek embertársaimmal társalogni, eszmét cserélni, elmélkedni a világ dolgairól.

Nem dohányzom, alkalmanként fogyasztok szeszes italt (kifejezetten társasági ivó vagyok). Esetenként közéleti indulatok dúlnak bennem, időnként polgárpukkasztó módon nyilvánulok meg, egyébként kimondottan jól érzem magam a világban.

Ötvenöt évesen nincsenek hosszú távú terveim. Már nem akarom megváltoztatni a világot: használni akarok és nem ragyogni…

 

Budapest, 2012. december 1.

 

 

Dr. Kovács Gyula
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!