BejelentésDr. Kovács Gyula [KGyul@] honlapja
Dixi et salvavi animam meam!

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Visszaélés kábítószerrel

Tisztelt (Nyájas és Kedves) Olvasó! Ezt a kis szösszenetet 2003. októberében követtem el. Eredeti címe kissé hosszúra sikeredett: A Btk. 2003. március 1-től hatályba lépett, kábítószerrel kapcsolatos különös részi tényállásai nyomozásának gyakorlati tapasztalatai... A cím így utólag elég borzalmasnak tűnik, de mentségemre szolgáljon, hogy a tanulmány alapja egy azonos tárgyú ORFK-s témavizsgálat volt, amely referensének engem jelölt ki a vezetőség (a Vizsgálati Osztály helyettes vezetője voltam akkortájt). Miután a témavizsgálat rendben lezajlott, és a jelentést az országos rendőrfőkapitány elfogadta, hozzáírtam ezt-azt, majd megjelentettem az ORFK Tájékoztató 5/2003-as számában (4-46. oldal). A cikk - az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások ellenére - lényegét tekintve a mai napig helytálló, természetesen célszerű ellenőrizni a Btk. és más jogszabályok idevonatkozó módosító rendelkezéseit. Az ok, amiért a honlapomon elhelyeztem, az, hogy a visszaélés kábítószerrel nyomozásával kapcsolatosan klasszikus kriminálmetodikai jegyzet még nem született (Lóczi Zsolttal írjuk éppen), viszont e témát a Rendőrtiszti Főiskolán oktatjuk. Ha úgy tetszik, az anyagot jegyzetpótlónak, vagy inkább kiegészítőnek szántam. Olvasgassátok (kattintsatok a baloldali linkre)! Kedvcsinálónak vagy gondolatébresztőnek íme a tartalomjegyzék és a bevezető rész! __________________________________________________ A BTK. 2003. MÁRCIUS 1-TŐL HATÁLYBA LÉPETT, KÁBÍTÓSZERREL KAPCSOLATOS KÜLÖNÖS RÉSZI TÉNYÁLLÁSAI NYOMOZÁSÁNAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÁBÍTÓSZER FOGALMA... 6 1.1. A kábítószer fogalma köznapi értelemben... 6 1.2. A kábítószer büntetőjogi meghatározása... 8 II. BÜNTETŐJOGI ALAPVETÉS... 11 2.1. Jogtörténeti visszatekintés... 11 2.2. Az 1987. évi III. törvény, az 1993. évi XVII. törvény és az 1997. évi LXXIII. törvény módosító rendelkezései... 13 2.2. A büntető jogszabályok módosításáról szóló 1998. évi LXXXVII. törvény módosításai a „zéró tolerancia” büntetőpolitikája, illetve a „tiszta” prohibíciós drogpolitikai megközelítés jegyében... 14 2.3. A 2003. évi modifikáció a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról szóló 96/2000. (XII. 11.) OGY határozat tükrében... 18 III. A KÁBÍTÓSZERREL ÖSSZEFÜGGŐ BŰNCSELEKMÉNYEK A SZÁMOK TÜKRÉBEN... 21 IV. A KÁBÍTÓSZERREL KAPCSOLATOS BŰNCSELEKMÉNYEK NYOMOZÁSA SORÁN FELMERÜLŐ BIZONYÍTÁSI PROBLÉMÁK... 23 V. A NYOMOZÁSOK SORÁN FELMERÜLŐ EGYÉB PROBLÉMÁK... 28 FORRÁS- ÉS IRODALOMJEGYZÉK... 31 MELLÉKLETEK... 32 - Bárki által elkövethető kábítószerrel visszaélés bűntette I. [Btk. 282. § (1) bekezdése]... 32 - Bárki által elkövethető kábítószerrel visszaélés bűntette II. [Btk. 282. § (3) bekezdés b) pontja]... 33 - Bárki által elkövethető kábítószerrel visszaélés bűntette III. [Btk. 282/A. §]... 33 - Tizennyolcadik életévét betöltött személy által elkövethető kábítószerrel visszaélés bűntette I. [Btk. 282/B. § (1) bekezdése]... 35 - Tizennyolcadik életévét betöltött személy által elkövethető kábítószerrel visszaélés bűntette II. [Btk. 282/B. § (2) bekezdés a) pontja]... 36 - Speciális jellegű épületek területén, illetőleg annak közvetlen környezetében elkövethető kábítószerrel visszaélés bűntette [Btk. 282/B. § (2) bekezdés b) pontja]... 37 - Tizennyolcadik életévét betöltött személy által elkövethető kábítószerrel visszaélés bűntette III. [Btk. 282/B. § (5) bekezdése]... 38 - A kábítószerfüggő személy által elkövethető kábítószerrel visszaélés vétsége [Btk. 282/A. § (1) bekezdése]... 39 - A kábítószerfüggő személy által elkövethető kábítószerrel visszaélés bűntette [Btk. 282/A. § (2) bekezdése]... 39 Visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal (Btk. 283/A. §)... 43 BEVEZETÉS Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály (a továbbiak-ban: ORFK BF BFO) munkatervi feladatként megvizsgálta a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 2003. március 1-től hatályba lépett módosított Különös Részi tényállásainak gyakorlati hatályosulásával kapcsolatos problémákat, különös tekintettel a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény új tényállásaira. A feladat végrehajtásáért az ORFK BF BFO Vizsgálati Osztály volt felelős. A munkatervi feladat eredményes végrehajtása érdekében, a Vizsgálati Osztály megkereste a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságokat, az ORFK Repülőtéri Biztonsági Szolgálatot (a továbbiakban: ORFK RBSZ) és az ORFK BF Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságot (a továbbiakban: ORFK BF SZBEI). Tájékoztatást kért arról, hogy a büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi II. törvény hatálybalépését követően, mennyi büntetőeljárás volt folyamatban, a Btk. 282–283. §-a szerinti visszaélés kábítószerrel, illetve a Btk. 283/A. §-ába felvett visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal bűncselekmények miatt. A vizsgálat kiterjedt arra is, hogy – hány esetben került sor a Btk. 283. § (1) bekezdésében foglalt büntethetőséget megszüntető okok alkalmazására; – a befejezett ügyek esetében a befejezések módjaira (vádemelési javaslat, a nyomozás megszüntetése, felfüggesztése stb.); – a bűncselekmények nyomozása során milyen bizonyítási és egyéb problémák adódtak. A megkeresett nyomozó hatóságoknak feladata volt továbbá, hogy amennyiben a 2003. évi II. törvény által, a Btk. Különös Részébe iktatott egyéb új tényállások [terrorcselekmény (Btk. 261. §), légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatos deliktumok (Btk. 313/B–D. §) stb.] vonatkozásában merült fel bizonyítási nehézség, úgy azt is jelezzék. Az ORFK BF SZBEI, az ORFK RBSZ és a területi nyomozó hatóságok jelentései, az ORFK BF Elemző és Koordinációs Igazgatóság (a továbbiakban: ORFK BF EKI) tájékoztatása, valamint egyes bűnügyek értékelése eredményeként a témával összefüggésben jelentés készült. Most e jelentés átdolgozott, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozó — jogtörténeti visszatekintéssel és büntető anyagi jogi ismeretekkel kiegészített — változatát olvashatja a tisztelt érdeklődő. Köszönettel tartozom az ORFK BF EKI Stratégiai Elemző Osztály vezetőjének, Vágvölgyi György r. alezredes úrnak és lektoromnak, dr. Ulmann György r. ezredes úrnak áldozatos, fáradságot nem ismerő munkájukért. Budapest, 2003. október 31. A szerkesztő-szerző __________________________________________________


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!